stavby...

Ambíciou našej spoločnosti je nielen množstvo realizovaných projektov , ale aj neustále vykonávanie veľmi vysokej kvalitnej práce pri realizácii stavebných diel.

Dodržiavanie pracovnej a technickej disciplíny pri realizácii stavieb a odborná spôsobilosť pracovníkov je hlavným predpokladom kvality stavebného diela. Pri riešení stavby sa neopierame len o projekt, ale všetky prípadne nami navrhované možnosti, konzultujeme s investorom a predkladáme alternatívne návrhy, ktoré by zefektívnili využívanie stavby.

Každý projekt posudzujeme individuálne a pristupujeme k nemu veľmi zodpovedne s dôrazom na kvalitu. Každú stavbu prispôsobujeme povahe stavby a vkusu investora.

Naši partneri

Strabag Slovenský plynárenský priemysel Inžinierské stavby Košice
Chemkostav a.s. Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť Pozemné stavby Bardejov
Ekostav Michalovce