profil firmy...

História firmy

Vznik firmy RAS s.r.o Sveržov sa datuje do roku 1993. Firma bola založená za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti plynofikácie Prešovského regiónu. Okolnosti si vyžadovali rozšírenie a transformáciu ,čím sa postupne oblasť pôsobenia rozširovala aj na montáž ostatných zdravotechnických zariadení ako sú kúrenie ,voda, kanál v rámci celej Slovenskej republiky. Do roku 2000 zamestnávala firma tridsať zamestnancov. Po roku 2000 sa zvýšenou ponukou trhu firma postupne rozširovala. Vznikla stavebná skupina za účelom komplexnej realizácie stavieb tzv .stavby na kľúč. V súčasnosti firma zamestnáva viac ako sto zamestnancov.

Organizačná štruktúra

Štruktúra firmy prešla taktiež dlhodobým vývojom a v súčasnosti má štyri základné úseky. pdf dokument Štruktúra firmy - [23kB]

Výrobný úsek:

montážne skupiny, inštalácie stavebná činnosť,(plyn, voda, kanál, kúrenie)

Obchodný úsek:

veľkoobchod, maloobchod, doprava

Ekonomický úsek:

účtovníctvo, mzdy sekretariát

Technický úsek:

technická príprava výstavby, rozpočtová príprava, projektová príprava, odborné prehliadky a skúšky, revízie VTZ, servis

Našim cieľom v oblasti poskytovania služieb je v prvom rade spokojný zákazník, o čom svedčí zriadenie zákazníckej servisnej linky, ktorá je k dispozícií 24 hodín denne. Od roku 2007 je firma zaradená do programu SPP a.s. ako certifikovaný partner a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti vyhradených plynových technických zariadení. V oblasti obchodnej činnosti sme výhradným predajcom renomovaných svetových výrobcov kotlovej techniky.

Prvoradým cieľom firmy RAS s.r.o Sveržov naďalej ostáva poskytovanie profesionálnych a kvalitných služieb v rámci svojej pôsobnosti a zvyšovanie prosperity a spokojnosti našich zákazníkov. Realizované projekty sú garanciou kvality nami poskytovaných služieb.
 

Konateľ firmy