kariéra u nás...Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti R.A.S., s.r.o. Sveržov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.


- povinné údaje