stavby...

Mechanizácia

Doprava

Spoločnosť RAS prevádzkuje stredisko dopravy vo vlastnom rozsiahlom areáli na Priemyselnej ul. V Bardejove. Poskytovanie dopravných služieb má u nás dlhoročnú tradíciu, preto Vám môžeme ponúknuť z toho vyplývajúce skúsenosti a prax.

Hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie dopravných služieb, vykonávanie zemných prác a prenájom stavebných strojov. Stabilnú pozíciu na trhu si udržujeme vďaka profesionalite zamestnancov, sile technického zázemia a komplexnosti poskytovaných služieb s individuálnym prístupom k uspokojovaniu potrieb každého zákazníka. Našimi hlavnými prednosťami sú spoľahlivosť, odbornosť a ústretovosť.

Každoročne investujeme značné finančné prostriedky do rozširovania dopravného parku o nové kusy, čoho výsledkom je rozsiahly vozový park. Dokážeme tým vykonávať široký rozsah stavebných prác vlastnými vozidlami a mechanizmami. Použitím špičkových technológií dokážeme uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Kvalita vykonanej práce a krátke termíny sú pre nás zaväzujúce.

pdf dokument Cenník prenájmu vozidiel a dopravy - [94kB]

Náradie

Spoločnosť RAS ponúka komplexné služby v oblasti zapožičania(prenájmu) elektrickej ručnej mechanizácie, strojov,náradia,nástrojov a príslušenstva v profesionálnej kvalite.samozrejmosťou je zabezpečenie plného servisu,odborné poradenstvo ,inštruktáž a v neposlednom rade aj predaj za bezkonkurenčné ceny.

pdf dokument Cenník prenájmu náradia a stavebnej mechanizácie - [1.3MB]