galéria...

Stavby

Realizácia:Kanalizácia Podhradová Košice
Objekt:Kanalizačný zberač DN 2200, DN 1600, DN 1200 - sklolaminát
Popis obrázku:Debnenie vyústenie ŽB potrubia DN 2200
Debnenie vyústenie ŽB potrubia DN 2200