galéria...

Stavby

Rodinné domy
Rodinné domy
Stavebné úpravy - Pošta Vinbarg
Rodinné domy
Hotel Mlynky
Hala Medzianky
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Zelený dom Bardejov
Zelený dom Bardejov
Rekonštrukcia hotela Mlynky
Rekonštrukcia hotela Mlynky
Rekonštrukcia hotela Mlynky
Rekonštrukcia hotela Mlynky
Novostavba
Novostavba
Novostavba
Novostavba
Výstuž základovej dosky betónovej šachty
Debnenie obvodových stien šachty-Peri debnenie
Vynechanie otvoru pre uloženie potrubia
Výstuž základovej dosky bet. šachty
Betonáž základovej dosky
Debnenie obvod.stien šachty
Debnenie obv. Stien - debnenie PERI
Debnenie vyústenie ŽB potrubia DN 2200
Betonáž obvodových stien šachty
Obetónovanie ŽB potrubia DN 2200
Izolovanie stropnej dosky
Zásypy a hutnenie obvodových stien šachty zeminou
Zásypy a hutnenie obvodových stien šachty zeminou