galéria...

ROMZ

ROMZ
Plynomerná skrinka pred fasádou - plynomer regulátor tlaku plynu
ROMZ
ROMZ - regulačné odberné meracie zariadenie
ROMZ - regulačné odberné meracie zariadenie
ROMZ