galéria...

Priemyselné haly

Rozdeľovač plynu - rozvodné potrubia plynu k spotrebičom - plynovým infražiaričom
Plynový infražiarič
Plynový infražiarič