galéria...

Kotolne

Kombinácia kotlov zn. Viessmann kondenzačný a nízkoteplotný kotol
Doplňovacie a expanzné zariadenie Flamco
Zostava rozdeľovač-zberač vykurovacích
Prepojenie kotlového okruhu a okruhu vykurovacích vetiev cez anuloid - hydraulický vyrovnávač tlakov
Vykurovacie vetvy s čerpadlami a zmiešavacími 3-cestnými ventilmi
Prepojenie kaskády kotlov s anuloidom
Kaskáda 4 kotlov zn. Viessmann Vitodens 300 4x60 kW
Kaskáda 4 kotlov zn. Viessmann Vitodens 300 4x60 kW
Kotly zn. Buderus - kombinácia kondenzačný a nízkoteplotný kotol
Pretlakový plynový horák nízkoteplotného plynového kotla
Rozdeľovač a zberač samostatných vetiev s čerpadlami a 3-cestnými zmiešavacími ventilmi
Rozdeľovač a zberač - okruhu vykurovacích vetiev
Jednotlivé vykurovacie vetvy s čerpadlami a 3-cestnými zmiešavacími ventilmi
Úpravňa vody Waleon
Kaskáda 4 kotlov Buderus GB 162-100kW
Kotly Viessmann - kombinácia kondenzačný a nízkoteplotný kotol
Zásobníky TUV 2x1000 litr.
Kaskáda 4 kotlov Buderus GB 162-100kW
Úpravňa vody Waleon
Kaskáda 4 kotlov zn. Viessmann Vitodens 300 4x60 kW
Doskový výmenník na ohrev bazéna, anuloid
Kombinácia kotlov zn. Viessmann kondenzačný a nízkoteplotný kotol
Kaskáda 5 kotlov zn. Buderus GB 162-100 kW Anuloid, regulácia
Rozdeľovač-zberač vykurov. vetiev, Čerpadlá a 3-cestné zmiešavacie ventily
Expanzná nádoba 200 l
Kaskáda 5 kotlov zn. Buderus GB 162-100 kW Anuloid, regulácia
Zásobník Tuv 1000 litrov
Čerpadlové rady kotlov zn. Viessmann
Čerpadlové rady kotlov zn. Viessmann
Hydraulický vyrovnávač tlakov Anuloid
Regulácia
Zásobníkové plynové potrubie
Tlaková expanzná nádoba
Vetvy vykurovacích okruhov s čerpadlami
Vetvy vykurovacích okruhov