galéria...

Zemné práce

Parkovisko Polyfunkčný dom Bardejov - Tačevská ulica - zámková dlažba
Znižovanie terénu - parkovisko Polydom Bardejov
Pripravená plocha - parkovisko Polydom Bardejov
Pripravená plocha - parkovisko Polydom Bardejov
Kanalizačná rýha - obsyp potrubia pieskom Polydom Bardejov
ROZVODY PARY – rozvody horúcej vody a pary v areále nemocnice potrubia Pipeco – Para DN 50-65, horúca voda DN 150
ROZVODY PARY – rozvody horúcej vody a pary v areále nemocnice potrubia Pipeco – Para DN 50-65, horúca voda DN 150
U-kompenzátor parovodu DN 400
U-kompenzátor parovodu DN 400
U-kompenzátor parovodu DN 400
U-kompenzátor parovodu DN 400
Ukladanie plyn. potrubia
Montáž signalizačného vodiča a rozvinutie výstražnej fólie
Zásyp ryhy zeminou
Vodovodné potrubie DN 300
Vodovodné potrubie DN 300
Vyskaladanie oblúka - liatina DN 300
Vodovodný posúvač s teleskopickou zemnou súpravou
Spájanie potrubia kopacím mechanizmom
Obsyp potrubia štrkom fr. 0-22 mm
Obsyp potrubia štrkom fr. 0-22 mm
Ukladanie potrubia DN 1600 do výkopu
Ukladanie potrubia DN 1600 do výkopu
Odsadenie podzemného hydrantu
Odsadenie podzemného hydrantu
Podzemný hydrant so zemnou súpravou
Redukčný T-kus a napojenie novej vetvy s uzáverom so zemnou súpravou
Tlakovanie vodovodu vodou
Redukovanie vodovodu
Kanal. potrubie HOBAS DN 2200